Cynghorwyr

Cadeirydd: Berwyn Hughes Is-Gadeirydd: Hedd Pugh Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Mynwentydd: Huw T Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys. SY20 9HS 01650 531405 - 07974795778 Cynghorwyr Cyngor Cymuned Mawddwy 2020-21 Aberangell Berwyn Harding, Hafan, Aberangell - 01650 511375 Catrin Jones, Troed y Gamell, Dinas Mawddwy - 01650 531881 Dinas Mawddwy Berwyn Hughes, Llew Coch, Dinas Mawddwy - 01650 531247 John P Jones - Tanybwlch, Dinas Mawddwy - 01650 531 362 Idris Jones, Lawnt y Plas, Dinas Mawddwy - 01650 531270 Geraint Morgans, Gwernhefin, Mallwyd - 01650 531419 Arfon Hughes, Bronhaul, Dinas Mawddwy - 01650 531237 Robin Hughes, Dugoed Mawr, Mallwyd - 01650 531364 Llanymawddwy Hedd Pugh, Llindir, Dinas Mawddwy - 01650 531400 Sion Alun Roberts, Pennant, Llanymawddwy - 01650 531366 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd John P Roberts, (Cyngor Gwynedd), Cerddin Llanymawddwy - 01650 531234
Cyngor Cymuned Mawddwy

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy

Cynghorwyr

Cadeirydd: Berwyn Hughes Is-Gadeirydd: Hedd Pugh Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Mynwentydd: Huw T Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys. SY20 9HS 01650 531405 - 07974795778 Cynghorwyr Cyngor Cymuned Mawddwy 2020-21 Aberangell Berwyn Harding, Hafan, Aberangell - 01650 511375 Catrin Jones, Troed y Gamell, Dinas Mawddwy - 01650 531881 Dinas Mawddwy Berwyn Hughes, Llew Coch, Dinas Mawddwy - 01650 531247 John P Jones - Tanybwlch, Dinas Mawddwy - 01650 531 362 Idris Jones, Lawnt y Plas, Dinas Mawddwy - 01650 531270 Geraint Morgans, Gwernhefin, Mallwyd - 01650 531419 Arfon Hughes, Bronhaul, Dinas Mawddwy - 01650 531237 Robin Hughes, Dugoed Mawr, Mallwyd - 01650 531364 Llanymawddwy Hedd Pugh, Llindir, Dinas Mawddwy - 01650 531400 Sion Alun Roberts, Pennant, Llanymawddwy - 01650 531366 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd John P Roberts, (Cyngor Gwynedd), Cerddin Llanymawddwy - 01650 531234

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs