Cyfarfodydd

Dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Mawddwy a gynhelir yn Neuadd Dinas Mawddwy neu Aberangell am 7.30y.h. Cyfarfodydd 2019-20 22/01/2020 - Neuadd Dinas Mawddwy 11/03/2020 - Neuadd Dinas Mawddwy
Cyngor Cymuned Mawddwy

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd 2020-21 20/5/2020 - Wedi ei ohirio - Gohirio Cyfarfod Mai 24/6/2020 - Cyfarfod ar Zoom - Agenda Mehefin 2020 2il o Fedi, 2020 14eg o Hydref, 2020 9fed o Ragfyr, 2020 27ain o Ionawr, 2021 10fed o Fawrth, 2021 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy

Cyfarfodydd

Dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Mawddwy a gynhelir yn Neuadd Dinas Mawddwy neu Aberangell am 7.30y.h. Cyfarfodydd 2019-20 22/01/2020 - Neuadd Dinas Mawddwy 11/03/2020 - Neuadd Dinas Mawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd 2020-21 20/5/2020 - Wedi ei ohirio - Gohirio Cyfarfod Mai 24/6/2020 - Cyfarfod ar Zoom - Agenda Mehefin 2020 2il o Fedi, 2020 14eg o Hydref, 2020 9fed o Ragfyr, 2020 27ain o Ionawr, 2021 10fed o Fawrth, 2021 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.