Croeso i wefan

Cyngor Cymuned

Mawddwy

Lleolir yr ardal hon yn Ne-Ddwyrain Gwynedd, ac o fewn Etholaeth Dwyfor Meirionnydd. Dyma ran uchaf Dyffryn Dyfi, yn ymestyn o Aberangell i Fallwyd a Dinas Mawddwy, ac ymlaen i Lanymawddwy ac at Fwlch y Groes. Mae'r gefnffordd A470 yn rhedeg drwy'r plwyfi at Fwlch yr Oerddrws, ynghyd a'r A458 drwy Gwm Dugoed i Bwlch y Fedwen a chyfeiriad y Trallwm – sef ardal y Gwylliaid Cochion. Dyma gefn gwlad ar ei orau – lle cwbwl gymreig, gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Mae'n ardal gwerth ymweld a hi. Yn wasgaredig ei phoblogaeth, amaethyddiaeth yw'r prif gyflogwr.
Cyngor Cymuned Mawddwy

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cyngor

Cymuned Mawddwy

Lleolir yr ardal hon yn Ne-Ddwyrain Gwynedd, ac o fewn Etholaeth Dwyfor Meirionnydd. Dyma ran uchaf Dyffryn Dyfi, yn ymestyn o Aberangell i Fallwyd a Dinas Mawddwy, ac ymlaen i Lanymawddwy ac at Fwlch y Groes. Mae'r gefnffordd A470 yn rhedeg drwy'r plwyfi at Fwlch yr Oerddrws, ynghyd a'r A458 drwy Gwm Dugoed i Bwlch y Fedwen a chyfeiriad y Trallwm – sef ardal y Gwylliaid Cochion. Dyma gefn gwlad ar ei orau – lle cwbwl gymreig, gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Mae'n ardal gwerth ymweld a hi. Yn wasgaredig ei phoblogaeth, amaethyddiaeth yw'r prif gyflogwr.

Gwasanaethu wardiau Aberangell, Dinas Mawddwy a Llanymawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy

Cyngor Cymuned Mawddwy © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs